Wysoce Zjadliwa Grypa Ptaków HPAI

Opublikowano: piątek, 26 luty 2021 r.16:30

Aktualizacja: piątek, 26 luty 2021 r.17:11 48 dni 24 min.

W związku ze stwierdzeniem w styczniu 2021 r., w powiecie olsztyńskim na terenie gminy Jeziorany Wysoce Zjadliwej Grypy Ptaków w stadzie gęsi, oraz nałożeniem, szczególnie w obszarach objętych ograniczeniami tj. w strefie zapowietrzonej i zagrożonej obowiązków związanych z bioasekuracją na właścicielach drobiu, Powiatowy Lekarz Weterynarii informuje o konieczności zgłaszania właściwym terytorialnie powiatowym lekarzom weterynarii przypadków znalezienia zwłok ptaków związanych ze środowiskiem wodnym (kaczek, gęsi, łabędzi) oraz ptaków drapieżnych. Potrzeba takiego działania związana jest z ciągłym zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków. Choroba ta występuje sezonowo (późna jesień, zima, wczesna wiosna), a jej rezerwuarem są właśnie ww. ptaki.

Zawleczenie choroby do gospodarstw utrzymujących drób skutkuje olbrzymimi stratami gospodarczymi (odszkodowania, koszty likwidacji, jak też skutki wstrzymania handlu produktami z drobiu). Pozostawianie w środowisku zwłok ptaków padłych z powodu grypy niesie ogromne ryzyko bowiem wirus wywołujący tę chorobę szczególnie długo zachowuje swą zjadliwość w niskich temperaturach oraz przy braku światła słonecznego, czyli w warunkach obecnej aury.

Wysoce Zjadliwa Grypa Ptaków HPAI jest wysoce zaraźliwą wirusową chorobą występującą u drobiu i ptaków dzikich, które są głównym wektorem przenoszenia na inne ptaki i drób. Nie ma przesłanek do twierdzenia, że wirus wywołuje chorobę u ludzi.

Wirus grypy ptasiej jest stosunkowo oporny na niekorzystne warunki atmosferyczne - wilgoć i niskie temperatury - może przetrwać w środowisku wiele tygodni. Choroba jest śmiertelna dla każdego gatunku drobiu: kaczek, gęsi, kur i indyków, a także ptaków dzikich - blaszkodziobe (dzikie gęsi, dzikie kaczki, łabędzie), siewko watę, krukowate i szponiaste. Wydaliny i wydzieliny tych ptaków oraz ich zwłoki są najważniejszym wektorem przenoszenia tej choroby.

Choroba ujawnia się głównie podczas migracji jesienno-zimowych ptaków dzikich z północnej Azji na teren Europy.

W związku z tym należy w przypadkach napotkania zwłok padłych dzikich ptaków zgłosić niezwłocznie ten fakt do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w celu usunięcia tych zwłok ze środowiska i ograniczenia w ten sposób możliwości rozszerzenia zakażenia.                                             

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie ul. Lubelska 16, 10-404 Olsztyn tel.:  (89) 533-14-11,  (89)533-63-38, fax: (89) 539-91-58, e-mail: plw@olsztyn.piw.gov.pl, www.olsztyn.piw.gov.pl

Załącznik:
Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głownego Lekarza Weterynarii.