Zgłoś zdarzenie

    UWAGI DLA ZGŁASZAJĄCYCH

    Wysyłając zgłoszenie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zgłoszenia oraz powiadamiania (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych). Administratorem danych osobowych jest Gmina Olsztyn.